Founder

Dr. Hem Sagar Baral

Dr. Hem Sagar Baral

Dr. Bharat Raj Limbu

Dr. Bharat Raj Limbu

Dr. Bhagawan Raj Dahal

Dr. Bhagawan Raj Dahal

Suchit Basnet

Suchit Basnet

Dhan Bahadur Chaudhary

Dhan Bahadur Chaudhary

Hem Subedi

Hem Subedi

Bahadur Chaudhary

Bahadur Chaudhary

Tika Ram Giri

Tika Ram Giri

Hathan Ram Mahato

Hathan Ram Mahato